Dydaktyka - Ratownictwo medyczne

Koordynator zajęć: dr n. med. Dorota Włoch-Kopeć, e-mail: dwdw@interia.pl

 

Harmonogramy zajęć 2017/2018:

 

Materiały dydaktyczne:

Materiały z wykładów zostaną udostępnione po ich wygłoszeniu. Pliki PDF są zabezpieczone hasłem, które zostanie udostępnione w trakcie pierwszych zajęć.

 

 

Kontakt

Katedra Neurologii UJ CM
ul. Botaniczna 3
31-503 Kraków
tel.: +48 12 424 86 00
fax.: +48 12 424 86 26

e-mail: neurologia@cm-uj.krakow.pl

Kontakt do koordynatorów zajęć na poszczególnych kierunkach w odpowiednich zakładkach