Dydaktyka - Kierunek lekarsko-dentystyczny

Koordynator: dr n. med. Karolina Porębska, e-mail: karolina.porebska@uj.edu.pl

 

Harmonogram zajęć 2017/2018:

Plan zajęć w II semestrze

 

Materiały dydaktyczne:

Materiały z wykładów zostaną udostępnione po ich wygłoszeniu. Pliki PDF są zabezpieczone hasłem, które zostanie udostępnione w trakcie pierwszych zajęć.

 

Wykłady

 

Pozostałe materiały dydaktyczne

 

Kontakt

Katedra Neurologii UJ CM
ul. Botaniczna 3
31-503 Kraków
tel.: +48 12 424 86 00
fax.: +48 12 424 86 26

e-mail: neurologia@cm-uj.krakow.pl

Kontakt do koordynatorów zajęć na poszczególnych kierunkach w odpowiednich zakładkach