Dydaktyka - Kierunek lekarsko-dentystyczny

Harmonogram zajęć 2016/2017:

Choroby narządów zmysłów - neurologia - plan zajęć 2017

 

Materiały dydaktyczne:

Materiały z wykładów zostaną udostępnione po ich wygłoszeniu. Pliki PDF są zabezpieczone hasłem, które zostanie udostępnione w trakcie pierwszych zajęć.

 

Wykłady

 

Pozostałe materiały dydaktyczne