Koorynator: dr n. med. Marcin Wnuk, e-mail: marcin.a.wnuk@gmail.com

Informacje o przebiegu zajęć:

Regulamin zajęć

 

Ogłoszenia:

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE Z NEUROLOGII VI 2018

Ogłoszenie o zajęciach dowolnych - IV rok

Ogłoszenie o zajęciach dowolnych - VI rok

Komunikat dotyczacy uczestnictwa w zajęciach z neurologii 2017-2018

Informacje dodatkowe dla studentów WL 2017-2018

Ogłoszenie o wynikach egzaminu z neurologii - 2 lutego 2018

 

Plany zajęć:

Plan wykładów w semestrze I 2017/2018

Plan wykładów w semestrze II 2017/2018

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7

Grupa 8

Grupa 9

Grupa 10

Grupa 11

Grupa 12

Grupa 13

 

 

Materiały dydaktyczne:

Pliki z materiałami dydaktycznymi są chronione hasłem, które studenci otrzymują w pierwszym dniu ćwiczeń od prowadzących zajęcia. Plik "Seminaria dla kierunku lekarskiego" zawiera wszystkie seminaria w postaci pliku PDF z materiałami informacyjnymi (6 slajdów na stronę).

Seminaria:

Seminaria dla kierunku lekarskiego 2017-2018 całość

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

 

Wykłady:

Choroby układu nerwowego: wprowadzenie

Udar mózgu

Choroba Parkinsona i inne choroby układu pozapiramidowego

Ból w neurologii

Otępienie z ciałami Lewyego

Zwyrodnienie czołowo skroniowe

Zespołu otępienne

NEUROPATOLOGIA Miopatie i Neuropatie zaktualizowane i poprawione

NEUROPATOLOGIA Zaburzenia ruchu

NEUROPATOLOGIA Otępienia

NEUROPATOLOGIA Guzy i inne zmiany ogniskowe

 

Pozostałe materiały dydaktyczne:

Zespoły neurologiczne

Opisy przypadków

Kontakt

Katedra Neurologii UJ CM
ul. Botaniczna 3
31-503 Kraków
tel.: +48 12 424 86 00
fax.: +48 12 424 86 26

e-mail: neurologia@cm-uj.krakow.pl

Kontakt do koordynatorów zajęć na poszczególnych kierunkach w odpowiednich zakładkach