Informacje o przebiegu zajęć:

Regulamin zajęć z neurologii dla studentów kierunku lekarskiego

Dodatkowe informacje dotyczące przebiegu zajęć z neurologii

Komunikat dotyczący uczestnictwa w zajęciach z neurologii

Informacja na temat zajęć dowolnych w Klinice Neurologii

Ogłoszenie o egzaminie w terminie zerowym dla grup 3, 4, 7 i 8

Ogłoszenie o egzaminie w pierwszym terminie (6 czerwca)

 

Plany zajęć:

Grupa 4

Grupa 3

 

Materiały dydaktyczne:

Pliki z materiałami dydaktycznymi są chronione hasłem, które studenci otrzymują w pierwszym dniu ćwiczeń od prowadzących zajęcia. Plik "Seminaria dla kierunku lekarskiego" zawiera wszystkie seminaria w postaci pliku PDF z materiałami informacyjnymi (6 slajdów na stronę). Pliki "Seminaria dla kierunku lekarskiego (duże slajdy)" zawierają te same materiały w postaci 2 slajdów na stronę.

Seminaria:

Seminaria dla kierunku lekarskiego

Seminaria dla kierunku lekarskiego (duże slajdy) cz. 1

Seminaria dla kierunku lekarskiego (duże slajdy) cz. 2

Wykłady:

Choroby układu nerwowego - wprowadzenie

Choroba Parkinsona

Zespoły otępienne

Ból w neurologii

Udar mózgu

Pozostałe materiały dydaktyczne:

  Zespoły neurologiczne

  Opisy przypadków

Materiały dydaktyczne z neuropatologii:

Neuropatologia otępień

Miopatie i neuropatie

Zmiany ogniskowe

Demielinizacje i leukoencefalopatie dorosłych

Neuropatologia zaburzeń ruchowych

Encefalopatie metaboliczne i toksyczne