Koordynator: dr n. med. Marcin Wnuk, e-mail: marcin.wnuk@uj.edu.pl

Informacje o przebiegu zajęć:

Regulamin zajęć

Informacje dodatkowe 2018-2019

 

Ogłoszenia:

Ogłoszenie o egzaminie z neurologii 

KOMUNIKAT ZMIANA TERMINU WYKŁADU!!!

Wyniki egzaminu z neurologii - 7 lutego 2019

Ogłoszenie o egzaminie poprawkowym z neurologii i odpowiedzi na uwagi zgłoszone do pytań egzaminacyjnych

Komunikat dotyczacy uczestnictwa w zajęciach z neurologii 2018-2019

Ogłoszenie o zajęciach dowolnych - VI rok 2018-2019

Zajęcia dowolne

 

Plany zajęć:

Plan wykładów semestr I 2018-2019 

Plan wykładów semestr II 2018-2019

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7

Grupa 8

Grupa 9

Grupa 10

Grupa 11

Grupa 12

Materiały dydaktyczne:

Pliki z materiałami dydaktycznymi są chronione hasłem, które studenci otrzymują w pierwszym dniu ćwiczeń od prowadzących zajęcia. Plik "Seminaria dla kierunku lekarskiego" zawiera wszystkie seminaria w postaci pliku PDF z materiałami informacyjnymi (4 slajdy na stronę).

Seminaria:

Seminaria wszystkie 2018-2019-strony-1-40

Seminaria wszystkie 2018-2019-strony-41-80

Seminaria wszystkie 2018-2019-strony-81-120

Seminaria wszystkie 2018-2019-strony-121-160

Seminaria wszystkie 2018-2019-strony-161-200

Seminaria wszystkie 2018-2019-strony-201-221

 

Wykłady:

Wprowadzenie do neurologii

Choroba Parkinsona

Udar mózgu

Zespoły otępienne

Otępienie z ciałami Lewiego

Otępienie czołowo-skroniowe

Ból w neurologii

 

Materiały dydaktyczne w zakresie neuropatologii:

Zmiany ogniskowe

Neuropatologia otępień

Neuropatologia schorzeń ruchowych

Miopatie i neuropatie

 

Pozostałe materiały dydaktyczne:

Zespoły neurologiczne

Opisy przypadków

 

Kontakt

Katedra Neurologii UJ CM
ul. Botaniczna 3
31-503 Kraków
tel.: +48 12 424 86 00
fax.: +48 12 424 86 26

e-mail: neurologia@cm-uj.krakow.pl

Kontakt do koordynatorów zajęć na poszczególnych kierunkach w odpowiednich zakładkach