Koordynator: dr n. med. Marcin Wnuk, e-mail: marcin.wnuk@uj.edu.pl

Informacje o przebiegu zajęć:

 

Ogłoszenia:

Wyniki egzaminu z neurologii 

Informacja o egzaminie poprawkowym z neurologii w sesji zimowej 2020/21 

Zajęcia fakultatywne (rok IV I V):

Plan zajęć fakultatywnych dla studentów V roku 

Ogłoszenie o zajęciach fakultatywnych dla V roku (Od objawu do rozpoznania - diagnostyka topograficzna w neurologii) 2020-2021

Ogłoszenie o zajęciach dowolnych

 

Zajęcia dowolne (rok IV i VI):

Ogłoszenie o zajęciach dowolnych dla VI roku

 

Plany zajęć 2020/2021:

Plan wykładów 2020-21 semestr I

Grupa  9 - rozpis zajęć

Grupa 10 - rozpis zajęć

 

 

 

Materiały dydaktyczne:

Pliki z materiałami dydaktycznymi są chronione hasłem, które studenci otrzymują w pierwszym dniu ćwiczeń od prowadzących zajęcia. Plik "Seminaria dla kierunku lekarskiego" zawiera wszystkie seminaria w postaci pliku PDF z materiałami informacyjnymi (4 slajdy na stronę).

Seminaria:

Seminaria wszystkie 2020-2021 małe slajdy 1

Seminaria wszystkie 2020-2021 małe slajdy 2

Seminaria wszystkie 2020-2021 małe slajdy 3

 

Seminaria wszystkie 2020-2021 duże slajdy  1

Seminaria wszystkie 2020-2021 duże slajdy  2

Seminaria wszystkie 2020-2021 duże slajdy  3

Seminaria wszystkie 2020-2021 duże slajdy  4

Seminaria wszystkie 2020-2021 duże slajdy  5

Seminaria wszystkie 2020-2021 duże slajdy  6

Seminaria wszystkie 2020-2021 duże slajdy  7

Seminaria wszystkie 2020-2021 duże slajdy  8

Seminaria wszystkie 2020-2021 duże slajdy  9

Seminaria wszystkie 2020-2021 duże slajdy 10

Seminaria wszystkie 2020-2021 duże slajdy 11

Seminaria wszystkie 2020-2021 duże slajdy 12

Seminaria wszystkie 2020-2021 duże slajdy 13

 

Wykłady:

Wprowadzenie do neurologii

Choroba Parkinsona

Udar mózgu

Choroba Alzheimera i inne zespoły otępienne

Ból w neurologii

 

Materiały dydaktyczne w zakresie neuropatologii:

Zmiany ogniskowe 1

Zmiany ogniskowe 2

Zmiany ogniskowe 3

Zmiany ogniskowe 4

Zmiany ogniskowe 5

Neuropatologia otępień

Neuropatologia schorzeń ruchowych

Miopatie i neuropatie 1

Miopatie i neuropatie 2

 

Pozostałe materiały dydaktyczne:

Zespoły neurologiczne

Opisy przypadków

 

Fakultet Nowoczesne Terapie w Neurologii - Materiały:

Wykład 1 - Zastosowanie IVIG w neurologii

Wykład 2 - Nowoczesna terapia padaczki: Część 1Część 2Część 3Część 4Część 5Część 6Część 7Część 8Część 9Część 10Część 11Część 12Część 13 

Wykład 3 - Nowoczesna terapia chorób zwyrodnieniowych mózgu: Część 1Część 2Część 3Część 4Część 5

Wykład 4 - Nowoczesna terapia SM: Część 1,   Część 2

Wykład 5 - Nowoczesna terapia innych niż SM chorób demielinizacyjnych OUN i migreny: Część 1Część 2

Wykład 6 - Nowoczesna terapia udaru mózgu: Część 1,    Część 2

Kontakt

Katedra Neurologii UJ CM
ul. Jakubowskiego 2
30-688, Kraków

tel.: +48 12 400 25 50

fax.: +48 12 400 25 67

e-mail: neurologia@cm-uj.krakow.pl

Kontakt do koordynatorów zajęć na poszczególnych kierunkach w odpowiednich zakładkach