Informacje o przebiegu zajęć:

Egzamin z neurologii (6 czerwca 2017) - wyniki

Ogłoszenie o terminach egzaminu poprawkowego z neurologii

 

Plany zajęć:

 

Materiały dydaktyczne:

Pliki z materiałami dydaktycznymi są chronione hasłem, które studenci otrzymują w pierwszym dniu ćwiczeń od prowadzących zajęcia. Plik "Seminaria dla kierunku lekarskiego" zawiera wszystkie seminaria w postaci pliku PDF z materiałami informacyjnymi (6 slajdów na stronę). Pliki "Seminaria dla kierunku lekarskiego (duże slajdy)" zawierają te same materiały w postaci 2 slajdów na stronę.

Seminaria:

Seminaria dla kierunku lekarskiego

Seminaria dla kierunku lekarskiego (duże slajdy) cz. 1

Seminaria dla kierunku lekarskiego (duże slajdy) cz. 2

Wykłady:

Choroby układu nerwowego - wprowadzenie

Choroba Parkinsona

Zespoły otępienne

Ból w neurologii

Udar mózgu

Pozostałe materiały dydaktyczne:

  Zespoły neurologiczne

  Opisy przypadków

Materiały dydaktyczne z neuropatologii:

Neuropatologia otępień

Miopatie i neuropatie

Zmiany ogniskowe

Demielinizacje i leukoencefalopatie dorosłych

Neuropatologia zaburzeń ruchowych

Encefalopatie metaboliczne i toksyczne