Dydaktyka - Fizjoterapia

Harmonogramy zajęć:

Programowanie fizjoterapii w neurologii:

 

Fizjoterapia kliniczna w neurologii:

 

Materiały dydaktyczne:

Materiały dydaktyczne z wykładów będą publikowane po ich wygłoszeniu.

 

Fizjoterapia kliniczna w neurologii (III rok)

Choroba Parkinsona

Stwardnienie rozsiane

Choroby nerwowo-mięśniowe

Neuropatie czaszkowe i obwodowe

Urazy głowy i rdzenia kręgowego

Udar mózgu

 

Programowanie fizjoterapii w neurologii (II rok - studia stacjonarne i niestacjonarne)

Choroba Parkinsona

Stwardnienie rozsiane

Neuropatie czaszkowe i obwodowe

Udar mózgu

Urazy głowy i rdzenia kręgowego