Dydaktyka - Fizjoterapia

Koordynator zajęć: lek. med. Jeremiasz Jagiełła, e-mail: jeremiasz.jagiella@gmail.com

 

Harmonogramy zajęć 2017/2018:

Programowanie fizjoterapii w neurologii:

Wykłady i seminaria semestr zimowy

 

Fizjoterapia kliniczna w neurologii:

Wykłady i seminaria semestr zimowy

 

Materiały dydaktyczne:

Wykłady

Urazy głowy i rdzenia kręgowego

Neuropatie czaszkowe i obwodowe

Udar mózgu

Stwardnienie rozsiane

 

Materiały dydaktyczne z pozostałcyh wykładów będą publikowane po ich wygłoszeniu.

 

Fizjoterapia kliniczna w neurologii (III rok)

Zespoły i objawy w neurologii ocena neurologiczna pacjenta

 

 

Programowanie fizjoterapii w neurologii (II rok - studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

Kontakt

Katedra Neurologii UJ CM
ul. Botaniczna 3
31-503 Kraków
tel.: +48 12 424 86 00
fax.: +48 12 424 86 26

e-mail: neurologia@cm-uj.krakow.pl

Kontakt do koordynatorów zajęć na poszczególnych kierunkach w odpowiednich zakładkach